palaimėti

palaimėti
palaimė́ti 1. tr. gauti, pasiekti, iškovoti: Su tuo darbu daug ką palaimė́jau Ds. Kartais palaimi, o kartais pražūna Ll. Netur jie palaimėti, žabangai jų tur sudriksti 339. | refl.: Pasilaimės dar vieną kartą, kol dirvas nulaisins, be mėšlo paliktas Rt.pagauti, sužvejoti: Palaimė́jo žuvies, laiminga diena Škn. 2. refl. pasisekti: Pasiláimėjo man gerą vyrą gauti Lnk. Kartais ir aklai vištai pasiláimė[ja] koks grūdas atrasti Tl. 3. intr. būti laimingam: Ištisa gi tauta ir jos nepriklausoma valstija negali palaimėti „pašalpomis“ Vaižg. Kad tu daugiau palaimėtum Pn. 4. intr. pasitaisyti: Palaimėjo daugel vyrų: namie geria gerą girą! . \ laimėti; apsilaimėti; atlaimėti; išlaimėti; nulaimėti; palaimėti; pralaimėti; prisilaimėti; susilaimėti; užlaimėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • apsilaimėti — būti patenkintam, laimingam: Tokį vyrą gavus, apslaimėsi Trgn. laimėti; apsilaimėti; atlaimėti; išlaimėti; nulaimėti; palaimėti; pralaimėti; prisilaimėti; susilaimėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlaimėti — tr. 1. N, Š, KII352 atgauti, iškovoti atgal: Atlaimėjo savo visas prapuldytąsias žemes vėl atgal LC1879,4. Džiaugsmą atlaimėjo prš. | refl. tr.: Judas miestą atsilaimėjo Jrk. 2. atsilošti: Aš turiu vėl taip ilgai žaisti, kol viską atlaimėsiu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlaimėti — 1. tr. gauti, iškovoti: Cinokas, vienas išlaimėjęs, nebeduotų man ganyklos Žem. Ir sau laisvę išlaimėjo, ponų galia sutrupėjo Srd. 2. tr., intr. nugalėti, pasiekti pergalę: Būtų išlaimėję ir garbę savo prilaikę V.Kudir. Ir ežys išlaimėjo derybas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • laimėti — laimėti, laĩmi (laĩmia, ėja Jn), ėjo, laimėti, ėja, ėjo 1. tr. MŽ, SD405, K, N gauti, pasiekti, pelnyti, uždirbti: Jis iš visos savo ūkės nė skatiko piningų nebuvo laimėjęs S.Dauk. Kad visi dalysis, tai mažai laimė̃s, užtat nuėjo du ir iškasė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nulaimėti — 1. tr. nugalėti: Susirėmė ir nulaimėti pradėjo bėgt Jrk138. Nei viens netėmytų jį patį esant nulaimėtą Kel1881,50. 2. tr. K išlošti: Jis man mano piningus nulaimėjo KI11. Jis … buvo visiems trims pinigus nulaimėjęs LC1883,1. 3. intr. nustoti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pralaimėti — intr. 1. būti nugalėtam: Jūs kovojote ten, kur laikėte save ypatingai stipriais, ir pralaimėjote rš. Jau mūšį paukščiai buvo pralaimėję LTI36(Bs). Meilė niekados nepralaimėja Sim. 2. nepasisekti: ^ Geruoju su žmonėmis viso ko pasieksi, piktuoju – …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisilaimėti — 1. tr. daug išlošti: Daugumas prisilaimi kišenes dykai, bet daugiau prilopo gerai piningų Žem. 2. V.Krėv prisibūti laimingam. laimėti; apsilaimėti; atlaimėti; išlaimėti; nulaimėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • susilaimėti — tr. K daug ko sau laimėti. laimėti; apsilaimėti; atlaimėti; išlaimėti; nulaimėti; palaimėti; pralaimėti; prisilaimėti; susilaimėti; užlaimėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užlaimėti — 1. tr. gauti, laimėti: Noria visą pasaulį užlaimėti – visko netenka Ktč. | Parsinešė suskį užlaimėjęs patį smarkįjį Šts. 2. intr. užderėti: Užlaimėjo javai J. 3. intr. nulemti, paskirti, iš anksto pasakyti: Mum jau taip užlaimėta čia pasilikt Ut …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”